پشتیبانی و پرسش از کارشناسان
 
 
ارتــباط از طـریق ایمـیل و پیامـک
09120125011
 
چاپ رایگان 10 مقاله برتر کنفرانس علمی پژوهشی ،ISI,SCOPUS
شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

دبیر علمی

دکتر سهراب اسداله زاده

دکتر سهراب اسداله زاده


ریاست سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی

ioas.ac

info@icpce.ir


روانشناسی و علوم تربیتی دانشي است که به مطالعه رفتار و روان و بازشناسي مباني ، اهداف ،اصول و روش هاي آن مي‌پردازد تا بتواند به ترسيم يک نظام منسجم در روان و تربيت دست يابد ؛ نظامي که به بهترين نحو منافع و مصالح انسان‌ها را فراهم سازد و بدين منظور از يافته‌هاي جامعه شناسي ، اقتصاد ، مديريت و ... نيز بهره مي‌برد .